• EDIFICI CEIP LA VITXETA. REUS

Direcció execució
Superfície: 4.282,08m2.
pressupost: 3.232.289,58 €
promotor, AJUNTAMENT REUS, innova sam

 • EDIFICI ESCOLA BRESSOL “EIXERITS” LES BORGES DEL CAMP

Direcció execució, estudi i coordinació seguretat
Superficie: 648,52 m2.
Pressupost: 630.605,87 €
promotor, AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP

 • EDIFICI ESCOLA BRESSOL L’OLIVERA. REUS

Direcció execució d’obra
Superfície: 880,27 m2.
pressupost: 885.293,33 €
promotor, AJUNTAMENT DE REUS, innova sam.

 • EDIFICI CEI I VESTIDORS ESCOLA LA SALLE, REUS

Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat
SuperfícieM 2.852 m2.
Pressupost 1.295.318 €
promotor, LA SALLE

 • EDIFICI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA GINESTA, REUS

Direcció execució d’obra i coordinació seguretat (fase d’execució)
SuperfícieM 1.212,43 m2.
Pressupost 1.086.183,85 €
promotor, AJUNTAMENT REUS, innova sam  

 • EDIFICI AULARI “MAS CARANDELL”. REUS

Direcció d’execució, coordinació de seguretat, amidaments, pressupost i estudi de seguretat.
Superfície: 1.599,00m2.
Pressupost: 1.395.641.-€
promotor, AJUNTAMENT DE REUS

 • EDIFICI “LA ILLETA” CENTRE DE DESINTOXICACIÓ. REUS

Amidaments, pressupost i estudi de seguretat.
Superfície: 945,00m2.
Pressupost: 874.355,62€
promotor, AJUNTAMENT DE REUS


 • REHABILITACIÓ EDIFICI CASA DEL MESTRES. REUS

Direcció execució, coordinació seguretat, col.laboració de projecte.
Superfície: 1.750m2.
Pressupost: 823.286,02 €
promotor, AJUNTAMENT DE REUS


 • CAMPANAR ESGLESIA DE SANT JAUME. ULLDEMOLINS

Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost
Superfície: 25 m2.
pressupost: 215.641,00 €
promotor, AJUNTAMENT DE ULLDEMOLINS

 • APARCAMENT PÚBLIC I EDIFICI CONTINU BALUARD, REUS

Direcció execució d’obra
superfície 1149 m2.
Pressupost 1.202.000€
promotor, AJUNTAMENT DE REUS amersam sa

 • AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL, SALOU

Direcció execució d’obra
superfície 250m2.
Pressupost 450.000 €
promotor, AJUNTAMENT DE SALOU

 • EDIFICI SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, REUS

Direcció execució d’obra
superfície 1.590m2.
pressupost 1.090.000 €
promotor, CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

 • EDIFICI ATENEU MUNICIPAL. CASTELLVELL

Direcció execució enderrocs i d’obra, amidaments, pressupost,
estudi i coordinació seguretat
Superfície: 528,95 m2.
pressupost: 316.481,00 €
promotor, AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

 • EDIFICI CENTRE DE DIA CASAL D’AVIS. CASTELLVELL

Direcció execució, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat
Superfície: 628,30 m2.
pressupost: 424.649,78 €
promotor, AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

 • EDIFICI CAL BARANXO, BIBLIOTECA, SALA EXPOSICIONS I CONFERENCIES. CASTELLVELL

Direcció execució enderrocs i d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat
Superfície: 376,8 m2.
pressupost: 299.230,25 €
promotor, AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

 • ENDERROCS I URBANITZACIÓ C/SALVADOR ESPRIU. REUS

Direcció execució enderrocs i d’obra, amidaments, pressupost,
estudi i coordinació seguretat
superfície 3.450m2.
Pressupost 780.000€
promotor, AJUNTAMENT DE REUS

 • PISTA POLIESPORTIVA MASIES CATALANES, L’ALBIOL

Direcció d’execució.
superfície 800m2.
Pressupost 240.000 €
promotor, AJUNTAMENT DE L’ALBIOL