JOSEP MARSAL SANS
Enginyer d’edificació i Arquitecte tècnic.
Màster en rehabilitació del Patrimoni  Arquitectònic.
Màster de Gestió Urbanística.
Màster de prevenció de riscos laborals en SEGURETAT I SALUT.
 
MARIA ESCODA CABRÉ
Enginyer d’edificació i Arquitecte tècnic.

NEUS AMORÓS ROS
Interiorista