• REHABILITACIÓ INTEGRAL CAL DASCA, ARXIU, MUSEU, BIBLIOTECA LLAR D’AVIS.

Projecte, Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat

superfície 750m2.
Pressupost 640.000 €
promotor, AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP

 • REHABILITACIÓ FAÇANA CASA RAVAL ROBUSTER. REUS

Projecte, Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat

Pressupost 140.000 €
promotor, ZORAN PETROVIC

 

 

 • REHABILITACIÓ INTEGRAL MAS SABATER, HOSPITAL PELS AFECTATS PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Projecte, Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat.

Legalització d’activitat

superfície 380m2.
Pressupost 540.000 €
promotor, FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CATALUNYA

 

 

 • CONSTRUCCIÓ 7 NAUS INDUSTRIALS SENSE ÚS ESPECÍFIC. REUS.

Projecte + Direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 6.174,23m2.
Pressupost: 1.403.205,50€
promotor, PNEUMÀTICS GREGORI, SL

 • LOCAL COMERCIAL JOIERIA SOLANES I SOLANES O’CLOC. REUS.

Projecte, direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 165,00m2.
Pressupost: 350.000,00€
promotor, SOLANES JOIER S.L

 

 

 • LOCAL COMERCIAL JOIERIA TOUS. REUS.

Projecte, direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 120,00m2.
Pressupost: 350.000,00€
promotor, TOUS REUS S.L

 • URBANITZACIÓ TRAM CAMÍ DE PRADES. CASTELLVELL

Projecte, amidaments, pressupost i estudi de seguretat

pressupost: 463.565,00 €
promotor, AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

 • URBANITZACIÓ CAMÍ DE PRADES A LES ERBOSSERES. CASTELLVELL

Projecte, amidaments, pressupost i estudi de seguretat

pressupost: 211.181,00 €
promotor, AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

 • EDIFICI NOU AJUNTAMENT, APARCAMENT I RESIDENCIA DE DIA, PRATDIP

Projecte, Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat

superfície 405.m2.
pressupost 1.120.000€
promotor, AJUNTAMENT DE PRATDIP

 •  CASAL MUNICIPAL I PLAÇA NOVA. ASCÓ

Projecte i direcció d’enderroc. Direcció execució d’obra.

superfície 290m2.
Pressupost 650.000 €
promotor, AJUNTAMENT D’ASCÓ

 • EDIFICI MASIES CATALANES, L’ALBIOL

Projecte

superfície 108m2.
Pressupost 245.000 €
promotor, AJUNTAMENT DE L’ALBIOL

 • EDIFICI OFICINES PLANTA RECICLATGE CONSELL COMARCAL “MAS DURAN”

Projecte i direcció execució d’obra

superfície 450m2.
pressupost 590.000 €
promotor, CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

 • URBANITZACIÓ VIALS I ZONA VERDA MUNICIPAL, L’ALEIXAR

Projecte, Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat

superfície 2.500m2.
pressupost 375.000 €
promotor, AJUNTAMENT DE L’ALEIXAR

 • PARC I ZONA VERDA MUNICIPAL, PRATDIP

Projecte, Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat

superfície 625m2.
Pressupost 281.000€
promotor, AJUNTAMENT DE PRATDIP

 • EDIFICI POLIESPORTIU, VESTIDOR I RESTAURANT, RIUDECOLS

Projecte, Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat

superfície 303.m2.
pressupost 480.000 €
promotor, AJUNTAMENT DE RIUDECOLS

 • URBANITZACIÓ CARRER UA1, L’ALBIOL

Projecte, Direcció execució d’obra, amidaments, pressupost, estudi i coordinació seguretat

superfície 1.500m2.
pressupost 150.000 €
promotor, AJUNTAMENT DE L’ALBIOL