• CONSTRUCCIÓ 28 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA. MONT-ROIG DEL CAMP

Direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 3.058,85m2.
Pressupost: 1.284.788,00 €
promotor, COVERAGE, SL.

  • CONSTRUCCIÓ 2 EDIFICIS PLURIFAMILIARS AMB APARCAMENT. REUS.

Direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 7.364,58m2.
Pressupost: 2.467.442,31€
promotor, REUS QUALITAT, SL.


  • REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICIS PLURIFAMILIARS. REUS.

Direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 640,58m2.
Pressupost: 667.442,31€
promotor, DOMUSXXI.

  • CONSTRUCCIÓ EDIFICIS PLURIFAMILIAR AMB APARCAMENT. REUS.

Direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 1.504,00m2.
Pressupost: 1.047.001,00€
promotor, REUS QUALITAT, SL.

  • LOCAL COMERCIAL CLARKS. REUS.

Projecte, direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 165,00m2.
Pressupost: 250.000,00€
promotor, CALZADOS ROYALTY.


  • CONSTRUCCIÓ  EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES. REUS.

Projecte, direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 451,80m2.
Pressupost: 450.000,00€
promotor, CREACIONES Y RENOVACIONES MONTEREY, SL.


  • CONSTRUCCIÓ 2 HABITATGES UNIFAMILIARS APARELLATS. REUS.

Projecte, direcció execució, amidaments, pressupost, control de qualitat, estudi i coordinació seguretat

Superfície: 280,00m2.
Pressupost: 467.442,31€
promotor, NEVAROS, SL.